Featured

CÁCH PHÂN BIỆT – CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT, SẠCH 100% VĂN TRỌNG

Bột cà phê Văn Trọng nguyên chất sạch 100% xay ra có độ xốp, mịn tương đối đồng đều; không có bột pha tạp xay ra không đồng đều, to nhỏ khác nhau.