ĐỊA CHỈ

Hiện nay, Libé có ba cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Mình và một cửa hàng tại Thành phố Hà Nội.

26 Lý Tự Trọng D1 HCMC

52 Nguyễn Trãi D1 HCMC

65 Tú Xương D3 HCMC

29 Thái Phiên Hanoi

Bên cạnh đó, Libé có tham gia trang mạng xã hội phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Fangape: https://www.facebook.com/libeworkshop/

Instagram: https://www.instagram.com/libeworkshop/?hl=en